ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และมาตราฐานของบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด เพื่อปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

31Aug 2017
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และมาตราฐานของบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด เพื่อปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้
                                                Passenger Service

                      1    น.ส. ทักษอร ถวิลทอง
              2    น.ส. ทีนาร์ณัฏฐ์ สุวรรณรัตน์
              3    นาย สิทธิพล สว่างพัฒนกุล
              4    น.ส. ยุวดี สมควร
              5    น.ส. เพ็ญประภา สีใส
              6    น.ส. กุลิสรา ไกลถิ่น
              7    นาย อัครศิษฏ์ โตไพบูลย์
              8    น.ส. กิ่งกาญจน์ ศรีมณี

 

                            Ramp Service

              1    นาย ทองคำ จันจม
              2    นาย พิธิตพล วงศ์ชัย
              3    นาย ทัชชกร เนียมพงษ์
              4    นาย มงคล ตาสาย
              5    นาย หยางหมิง แซ่โอว
              6    นาย ศุภฤกษ์ วรรณคำ
              7    นาย สิทธิโชค เป็งสถาน
              8    นาย สุบิน คำแฮ
              9    นาย ทวีวัฒน์ แซ่จง
             10   นาย สุรกฤาณ์ คามณีวงศ์่
             11   นาย ดนัย พิมพ์แสง

ตามรายชื่อข้างต้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะคะ
ขอบคุณค่ะ


 
Tag คำค้นหา